Energy Tour

Celkový instalovaný výkon 820 MW tvoří čtyři 205MW bloky. Komín elektrárny dosahuje výšky 300m, chladící věže jsou vysoké cca 100 m a jejich průměr na zemi dosahuje kolem 60m.

O elektrárně

Provoz se nachází v Polabí nedaleko Pardubic. Byl postaven v letech 1973 - 1979 na území bývalých Mangano-kyzových závodů, v nichž právě tehdy končila těžba pyritu. S výstavbou elektrárny souviselo dobudování Labské vodní cesty, protože severočeské hnědé uhlí, které se ve Chvaleticích spaluje, sem bylo do poloviny roku 1996 dopravováno z Lovosic po vodě.

Celkový instalovaný výkon 820 MW tvoří čtyři 205MW bloky. Komín elektrárny dosahuje výšky 300 m, chladící věže jsou vysoké cca 100 m a jejich průměr na zemi dosahuje kolem 60 m. Výkon je vyveden dvěma 400 kV linkami do rozvodny Týnec nad Labem. Palivem je hnědé uhlí. Zdrojem vody pro elektrárnu je řeka Labe.

Výstavba odsiřovacího zařízení v Elektrárně Chvaletice byla dokončena v roce 1998. Technologie odsiřování je založena na principu mokré vápencové vypírky a má účinnost převyšující 95%. Zvláštností stavby je vyvedení odsířených spalin do chladicích věží. Elektrárna provozuje dvě stanice měření imisí, které jsou zapojeny do systému AIM (automatický imisní monitoring) ČHMÚ.

Dalším unikátním zařízením je rotační výklopník paliva. Elektrárna disponuje největší skládkou paliva (projektovaných 850 000 tun).


Virtuální prohlídka


© Severní energetická a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. 2015 - 2022