Energy Tour

Elektrárna Chvaletice po delší odmlce, která byla způsobena pandemií covidu, opět začala pořádat exkurze pro školy i širokou veřejnost. Tyto exkurze umožňují zblízka se seznámit s technologií výroby elektrické energie a tepla včetně vykládky uhlí i rekultivací krajiny.


 

Trasa prohlídky

 • Zauhlování (výklopník, skládka uhlí)
 • chladicí věže
 • kotelna (kotle, mlýnské okruhy)
 • strojovna (turbosoustrojí)
 • dvojblokové dozorny
 • elektrodozorna
 • vývodový transformátor
 • rozvodna
Exkurze
trasa prohlídky

Organizační pokyny

Elektrárna Chvaletice a.s. organizuje exkurze ve zveřejněných termínech.

Věk účastníků

  od 10 let (mladším dětem nebude umožněn z bezpečnostních důvodů přístup do elektrárny)

Sraz účastníků

v 10 hod na recepci elektrárny ve Chvaleticích. (Zobrazit na mapě)

Zrušení rezervace

Zrušení rezervovaných míst může účastník provést pomocí tohoto formuláře.

Doba trvání exkurze

2 hod

Doporučení

  Trasa je fyzicky náročná a není proto vhodná pro lidí s omezenými možnostmi pohybu (berle, vozíček, ale i dětský kočárek).
  Celková délka trasy je cca 3km. Na některých místech je třeba počítat i se značným výstupem po schodech.

Nezbytné vybavení

  vhodná obuv (plná pevná obuv bez podpatku)
  oblečení dle aktuálního počasí (nejlépe tmavé barvy)

Focení a filmování

  povoleno dle pokynů průvodce


Bezpečnostní pokyny

Exkurze probíhají v areálu elektrárny, kde je zapotřebí dodržovat bezpečnostní předpisy.

Účastník exkurze získá před exkurzí základní informace o pravidlech bezpečného chování v areálu elektrárny.

Proškolený doprovod nezletilých účastníků přebírá zodpovědnost za jejich chování v areálu elektrárny.


Povinnosti účastníků exkurzí

 • uposlechnout pokyny a instrukce průvodce,
 • upozornit průvodce na nevolnost, poranění nebo další skutečnosti navazující na bezpečnost,
 • použít přidělené osobní ochranné pracovní prostředky,
 • dodržovat stanovené příkazy, zákazy a bezpečnostní značení,
 • věnovat trvalou pozornost procházenému terénu tak, aby nedošlo k úrazu nebo poškození oděvu.

Účastníkům exkurzí je zakázáno

 • vnášet nedovolené předměty: zbraně včetně nožů, výbušniny, alkohol a jiné návykové látky,
 • vstupovat do technologických provozů v pantoflích, sandálech, nebo obuvi na vysokém podpatku,
 • vstupovat do neosvětlených prostorů,
 • zdržovat a pohybovat pod místy, kde jsou prováděny práce ve výšce a manipulace s břemeny,
 • jakákoli manipulace na zařízení, včetně zařízení mimo provoz,
 • vzdalovat se od průvodce bez jeho vědomí, při použití výtahu je třeba dodržovat předepsaný počet osob,
 • vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek. V případě podezření bude návštěvníkovi provedena dechová zkouška a podnapilým osobám nebude umožněn vstup do areálu.

Kontakty

Koordinátor: Iveta Janošová, i.janosova@7group.cz

Průvodci: Jiří Pavliš, Přemysl Bulíček© Severní energetická a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. 2015 - 2022