Energy Tour

Poznejte naše elektrárny na vlastní oči

PROHLÍDKA ELEKTRÁRNY CHVALETICE

Elektrárna Chvaletice a.s. je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů (ČR). Je zároveň nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v ČR, má za sebou rozsáhlou ekologizaci a před sebou dokončení modernizace, která prodlouží její životnost. Čtyři bloky vyrábějí elektřinu, která pokrývá základní spotřebu (24 hodin) i spotřebu ve špičkách (12 hodin) s dynamickým výkonem od 100 do 820 MW.

Elektrárna Chvaletice a.s. organizuje exkurze ve zveřejněných termínech (soboty). Cena je 120 Kč za osobu. K účasti je nutný občanský průkaz (u dětí bez občanského průkazu je nutné uvedení data narození).

Rezervovat Virtuální prohlídka
elektrárna Chvaletice

Organizační pokyny

elektrárna Počerady

PROHLÍDKA ELEKTRÁRNY POČERADY

Elektrárna Počerady svým instalovaným výkonem 5x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Od 31. prosince 2020 je součástí skupiny Sev.en. Po jejím převzetí skupina zahájila zásadní opravu s cílem dostát závazkům plynoucím z přísných emisních limitů BAT. Využívá při tom zkušenosti z ekologizace Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno. Naposledy byla elektrárna modernizována a zbavována emisí oxidů síry v letech 1994 až 2000, emisí oxidu dusíku v letech 2014 až 2015. Díky odsiřovací lince produkuje elektrárna mimo jiné surovinu, ze které se vyrábí stavební hmoty a sádrokartonové desky.

Elektrárna Počerady, a.s., organizuje exkurze ve zveřejněných termínech (soboty). Cena je 120 Kč za osobu. K účasti je nutný občanský průkaz. Minimální věk 15 let.

Rezervovat

Organizační pokyny

© Skupina Sev.en 2022