Energy Tour

Prohlídky našich elektráren se v roce 2024 neuskuteční

ELEKTRÁRNA CHVALETICE

Elektrárna Chvaletice a.s. je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů (ČR). Je zároveň nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v ČR, má za sebou rozsáhlou ekologizaci a před sebou dokončení modernizace, která prodlouží její životnost. Čtyři bloky vyrábějí elektřinu, která pokrývá základní spotřebu (24 hodin) i spotřebu ve špičkách (12 hodin) s dynamickým výkonem od 100 do 820 MW.

Virtuální prohlídka
elektrárna Chvaletice
elektrárna Počerady

ELEKTRÁRNA POČERADY

Elektrárna Počerady svým instalovaným výkonem 5x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Od 31. prosince 2020 je součástí skupiny Sev.en. Po jejím převzetí skupina zahájila zásadní opravu s cílem dostát závazkům plynoucím z přísných emisních limitů BAT. Využívá při tom zkušenosti z ekologizace Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno. Naposledy byla elektrárna modernizována a zbavována emisí oxidů síry v letech 1994 až 2000, emisí oxidu dusíku v letech 2014 až 2015. Díky odsiřovací lince produkuje elektrárna mimo jiné surovinu, ze které se vyrábí stavební hmoty a sádrokartonové desky.

TEPLÁRNA KLADNO

Teplárna Kladno provozuje tři uhelné bloky o celkovém instalovaném výkonu 403 MW, jednu kogenerační plynovou turbínu o špičkovém výkonu 68 MW a plynovou turbínu o výkonu 45 MW. Teplárna Kladno je jeden z nejmodernějších zdrojů elektrické energie a tepla v ČR. Instalovaná technologie na principu fluidního spalování a způsob provozování minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. Jako palivo se využívá palivový mix s podílem biomasy. Teplárna plní nejpřísnější ekologické normy České republiky i EU. Je spolehlivým dodavatelem tzv. systémových služeb pro ČEPS, které jsou velmi důležitým prostředkem zachování stability elektrizační soustavy ČR.

Teplárna Kladno
Teplárna Zlín

TEPLÁRNA ZLÍN

Předmětem činnosti Teplárny Zlín je výroba a distribuce tepelné energie, elektrické energie a stlačeného vzduchu. Je významným energetickým zdrojem v regionu se dvěma fluidními bloky, které splňují přísné ekologické limity ČR i EU. Dalšími výrobními jednotkami tepla jsou čtyři kotle na plynné palivo a čtyři kotle umístěné ve výtopně Kocanda. Zlínská teplárna mimo uhlí spaluje také biomasu a bioplyn.

Kořeny Teplárny Zlín sahají až do dvacátých letech minulého století, kdy se začal formovat tento energetický provoz v prostoru Baťových továren.

Teplárna za rok vyrobí přibližně 130 000 MWh elektrické energie, z toho 13 000 MWh z obnovitelných zdrojů a zákazníkům dodá jeden milion GJ tepla. Díky distribuční síti dlouhé bezmála 100 km dodává teplo a teplou vodu 17 000 zlínským domácnostem a v prostoru bývalého Baťova areálu zajišťuje dodávkou elektřiny chod 20 firem.

Díky dlouholeté tradici a stabilitě je významným a spolehlivým zaměstnavatelem ve svém regionu.

© Skupina Sev.en 2024