Energy Tour

Poznejte naše elektrárny na vlastní oči

PROHLÍDKA ELEKTRÁRNY CHVALETICE

Elektrárna Chvaletice a.s. je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů (ČR). Je zároveň nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v ČR, má za sebou rozsáhlou ekologizaci a před sebou dokončení modernizace, která prodlouží její životnost. Čtyři bloky vyrábějí elektřinu, která pokrývá základní spotřebu (24 hodin) i spotřebu ve špičkách (12 hodin) s dynamickým výkonem od 100 do 820 MW.

Elektrárna Chvaletice a.s. organizuje exkurze ve zveřejněných termínech (soboty). Cena je 120 Kč za osobu. K účasti je nutný občanský průkaz (u dětí bez občanského průkazu je nutné uvedení data narození).

Rezervovat Virtuální prohlídka
elektrárna Chvaletice

Organizační pokyny

elektrárna Počerady

PROHLÍDKA ELEKTRÁRNY POČERADY

Elektrárna Počerady svým instalovaným výkonem 5x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Od 31. prosince 2020 je součástí skupiny Sev.en. Po jejím převzetí skupina zahájila zásadní opravu s cílem dostát závazkům plynoucím z přísných emisních limitů BAT. Využívá při tom zkušenosti z ekologizace Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno. Naposledy byla elektrárna modernizována a zbavována emisí oxidů síry v letech 1994 až 2000, emisí oxidu dusíku v letech 2014 až 2015. Díky odsiřovací lince produkuje elektrárna mimo jiné surovinu, ze které se vyrábí stavební hmoty a sádrokartonové desky.

Elektrárna Počerady, a.s., organizuje exkurze ve zveřejněných termínech (soboty). Cena je 120 Kč za osobu. K účasti je nutný občanský průkaz. Minimální věk 15 let.

Rezervovat

Organizační pokyny

PROHLÍDKA TEPLÁRNY KLADNO

Teplárna Kladno provozuje tři uhelné bloky o celkovém instalovaném výkonu 403 MW, jednu kogenerační plynovou turbínu o špičkovém výkonu 68 MW a plynovou turbínu o výkonu 45 MW. Teplárna Kladno je jeden z nejmodernějších zdrojů elektrické energie a tepla v ČR. Instalovaná technologie na principu fluidního spalování a způsob provozování minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší. Jako palivo se využívá palivový mix s podílem biomasy. Teplárna plní nejpřísnější ekologické normy České republiky i EU. Je spolehlivým dodavatelem tzv. systémových služeb pro ČEPS, které jsou velmi důležitým prostředkem zachování stability elektrizační soustavy ČR.

Teplárna Kladno organizuje exkurze ve zveřejněných termínech (soboty). Cena je 120 Kč za osobu. Rezervaci je nutné provést nejpozději týden před termínem exkurze. Maximální počet účastníků exkurze je 15, minimální 8. V případě nenaplnění minimální kapacity bude nabídnutý jiný termín.

Rezervovat
Teplárna Kladno

Organizační pokyny

Teplárna Zlín

PROHLÍDKA TEPLÁRNY ZLÍN

Předmětem činnosti Teplárny Zlín je výroba a distribuce tepelné energie, elektrické energie a stlačeného vzduchu. Je významným energetickým zdrojem v regionu se dvěma fluidními bloky, které splňují přísné ekologické limity ČR i EU. Dalšími výrobními jednotkami tepla jsou čtyři kotle na plynné palivo a čtyři kotle umístěné ve výtopně Kocanda. Zlínská teplárna mimo uhlí spaluje také biomasu a bioplyn.

Kořeny Teplárny Zlín sahají až do dvacátých letech minulého století, kdy se začal formovat tento energetický provoz v prostoru Baťových továren.

Teplárna za rok vyrobí přibližně 130 000 MWh elektrické energie, z toho 13 000 MWh z obnovitelných zdrojů a zákazníkům dodá jeden milion GJ tepla. Díky distribuční síti dlouhé bezmála 100 km dodává teplo a teplou vodu 17 000 zlínským domácnostem a v prostoru bývalého Baťova areálu zajišťuje dodávkou elektřiny chod 20 firem.

Díky dlouholeté tradici a stabilitě je významným a spolehlivým zaměstnavatelem ve svém regionu.

Pro zájemce organizuje Teplárna Zlín exkurze ve zveřejněných termínech (soboty). Cena je 120 Kč za osobu. K účasti je nutný občanský průkaz. Minimální věk je 15 let.

Rezervovat

Organizační pokyny

© Skupina Sev.en 2023